l’evangeli d’Emaús

Diumenge 26 d’abril

la paràbola del pastor

Diumenge 3 de maig

jesús, el camí que porta al pare

Diumenge 10 de maig

la promesa de l’esperit sant

Diumenge 17 de maig

l’ascensió del Senyor

Diumenge 24 de maig