PELEGRINATGE A TERRA SANTA

pla de vol / Itinerari / preus

Els dies de la pelegrinació són del 26 d’abril al 3 de Maig del 2020

inscripcions / pagament

Per a la inscripció cal descarregar el full, omplir-lo i fer un primer pagament abans del 26 de gener i entregar-ho, junt amb el resguard de pagament i la fotocòpia del passaport al despatx parroquial els dimarts, dimecres o dijous de 18h a 20h