CATEQUESI D’INFANTS

Oferim formació cristiana als infants de 7 a 13 anys. Els acompanyem en el seu creixement de fe i en la preparació per rebre els Sagraments:

CURSOS:

Catequesi de Primera comunió (1 hora a la setmana durant dos cursos)

Catequesi de Post-comunió: nens i nenes de 9 a 13 anys (4rt primària a 1r. ESO)

 

Programa:

Les sessions de formació consten d’una hora a la setmana i la participació a la Missa dominical.

 

Continuïtat de la formació:

En acabar el Sisè curs, els nois i noies podran preparar-se per rebre el Sagrament de la Confirmació i continuar la seva formació espiritual a la parròquia a través dels grups d’Edge i Life Teen.

 

Misses familiars 2020-2021