CATEQUESI D’INFANTS

Oferim formació cristiana als infants de 7 a 13 anys. Els acompanyem en el seu creixement de fe i en la preparació per rebre els Sagraments:

CURSOS:

Catequesi de Primera comunió (1 hora a la setmana durant dos cursos)

Catequesi de Post-comunió

  • Tercer Curs: nens i nenes de 9 -10 anys (4t de primària). Dimecres de 19.00 a 20.00
  • Quart Curs: nens i nenes de 10-11 anys (5è de primària). Dimecres de 19.00 a 20.00
  • Cinquè Curs: nens i nenes de 11 i 12 anys (6è de primària). Dimecres de 19.00 a 20.00
  • Sisè Curs: nois i noies de 12 i 13 anys (1r d’ESO). Dimecres de 19.00 a 20.00

Programa:

Les sessions de formació consten d’una hora a la setmana i la participació a la Missa dominical.

Continuïtat de la formació:

En acabar el Sisè curs, els nois i noies podran preparar-se per rebre el Sagrament de la Confirmació i continuar la seva formació espiritual a la parròquia a través dels grups d’Edge i Life Teen.