Pregària amb Adoració per a adults

Cada dijous després de la Missa de les 20 h oferim una activitat de creixement i aprofundiment en la fe adreçada als adults. 

El programa alterna dies de pregària d’ Adoració al Santíssim Sagrament i sessions de formació d’una hora de durada.

  • L’Adoració té lloc a l’església, acompanyada de cants, estones de pregària en silenci, materials per a la meditació personal i espai per a la confessió.

Calendari del curs 2023-2024:

Adoració: A partir del 14 de setembre, tots els dijous, fins al 25 de juliol (llevat dels dijous de formació i els de Nadal i Setmana Santa).

  • Adoració especial de 24 h pel Senyor: 8 i 9 de març