CATEQUESI D’INFANTS

Oferim formació cristiana als infants de 7 a 13 anys. Els acompanyem en el seu creixement de fe i en la preparació per rebre els sagraments

CATEQUESI PRIMERA COMUNIÓ: (1 hora a la setmana durant dos cursos)

Primer Curs: nens i nenes a partir de 2n de primària

l

inscripció primer curs

Segon Curs: nens i nenes a partir de 3er de primària. PER SEGUIR EL SEGON CURS CAL OMPLIR EL FORMULARI

l

inscripció segon curs

CATEQUESI POST-COMUNIÓ: nens i nenes de 9 a 13 anys (4t primària a 1r ESO)

l

inscripció post-comunió

Programa:

Les sessions de formació consten d’una hora a la setmana i la participació a la Missa dominical.

Aquest any  2022 hem iniciat a primer curs una NOVA CATEQUESI amb una metodologia innovadora, impulsada des del Secretariat Interdiocessà de Catequesi on aprofundirem en el primer anunci, la pregària i la relació amb les famílies.

Continuïtat de la formació:

En acabar el Sisè curs els nois i noies continuaran la seva formació espiritual a la parròquia a través dels grups d’Egdge i LifeTeen (busqueu  JOVES), on podran rebre el Sagrament de la Confirmació.

Misses familiars 2022 / 2023

Tots els diumenges a la missa de 13:15 h hi haurà una atenció especial a les famílies.

2 octubre, diumenge, 13:15 h, missa d’inici de curs

5 novembre, dissabte, 17:30 h

24 de desembre, Missa del Pollet

5 de gener 2023, missa de vigilia de Reis

4 febrer, dissabte a les 17:30 h

18 de març, dissabte, Sagrament del Perdó a les 11 h

3 de juny, missa de final de curs per tota la catequesi