Pregària Taizé

Un cop al mes els joves fem una pregària estil Taizé oberta a totes les edats a l’església del Monestir.  Són un divendres al mes, a les 20:45 h, després de la Missa de les 20 h.

El programa d’aquest curs aprofundirà en la pregària de sant Francesc d’Assís . Els dies de pregària i les intencions per aquest 2023-2024 són:

15 de setembre – Temps de la Creació. «Que on hi hagi odi hi posi amor»

20 d’octubre – «Que on hi hagi ofensa hi posi perdó»

18 de novembre, a les 20:30 h (dissabte) – Pregària especial per la Nit de les religions: «Que vulgui més aviat comprendre que no ser comprès» 

15 de desembre – «Que on hi hagi discòrdia hi posi veritat»

12 de gener – «Que on hi hagi desesperació hi posi esperança»

9 de febrer – «És oblidant-nos que ens trobem»

8 de març – «Que on hi hagi dubte hi posi fe»

12 d’abril – «Que vulgui més aviat consolar que ser consolat»

10 de maig – «Que on hi hagi tristesa hi posi joia»

14 de juny – «És morint que ressuscitem»

12 de juliol – «És donant-nos que obtenim»