EVANGELIs D’ADVENT 2022 – any a

calendari d’advent

il·lustració per pintar

I diumenge d’advent: La predicació de Joan Baptista

EVANGELIs D’ADVENT 2021 – any c

el pessebre

il·lustració per pintar

I diumenge d’advent

II diumenge d’advent

III diumenge d’advent

IV diumenge d’advent