evangelis de pàsqua 2020 – any A

l’evangeli d’Emaús

Diumenge 26 d’abril

la paràbola del pastor

Diumenge 3 de maig

jesús, el camí que porta al pare

Diumenge 10 de maig

la promesa de l’esperit sant

Diumenge 17 de maig

l’ascensió del Senyor

Diumenge 24 de maig

Jesús s’apareix als seus deixebles

Diumenge 31 de maig

evangelis de pàsqua 2021 – Any b

jesús és temptat en el desert

Diumenge 21 de febrer

la tranfiguració de Jesús

Diumenge 28 de febrer

la purificació del temple

Diumenge 7 de març

Jesús és la llum del Món

Diumenge 14 de març

El fill de l’home serà glorificat 

Diumenge 21 de març