l’evangeli d’Emaús

Diumenge 26 d’abril

la paràbola del pastor

Diumenge 3 de maig

jesús, el camí que porta al pare

Diumenge 10 de maig

la promesa de l’esperit sant

Diumenge 17 de maig

l’ascensió del Senyor

Diumenge 24 de maig

Jesús s’apareix als seus deixebles

Diumenge 31 de maig