evangelis de quaresma 2023 – any a

Les temptacions de jesús

Diumenge 26 de febrer

Jesús i la samaritana

Diumenge 12 de març

la transfiguració de jesús

Diumenge 5 de març

la guarició del cec

Diumenge 19 de març

evangelis de quaresma 2022 – any c

el diable tempta el fill de déu

Diumenge 6 de març

la transfiguració de jesús

Diumenge 13 de març

la necessitat de convertir-se

Diumenge 20 de març

el fill pròdig

Diumenge 27 de març

la dona adúltera

Diumenge 3 d’abril

Rams

Diumenge 10 d’abril

evangelis de pàsqua 2022 – any c

el sepulcre buit

Diumenge 17 d’abril

jesús s’apareix als deixebles

Diumenge 24 d’abril

jesús s’apareix a Galilea

Diumenge 1 de maig

jesús el bon pastor

 

Diumenge 8 de maig

jesús mana als deixebles que s’estimin

Diumenge 15 de maig

paraules de comiat i promesa de l’esperit sant

Diumenge 22 de maig