evangelis de quaresma 2023 – any a

Les temptacions de jesús

Diumenge 26 de febrer

la transfiguració de jesús

Diumenge 5 de març

Jesús i la samaritana

Diumenge 12 de març

la guarició del cec

Diumenge 19 de març

llàtzer ressucistat

Diumenge 26 de març

evangelis de pàsqua 2023 – any a

el sepulcre buit

Diumenge 9 d’abril

jesús s’apareix als deixebles

Diumenge 16 d’abril

emaús

Diumenge 23 d’abril

la paràbola del bon pastor

Diumenge 30 d’abril

la promesa de l’esperit sant

Diumenge 14 de maig

la ascenció del senyor

Diumenge 21 de maig