evangelis de pasqua 2024 – any b

rebeu l’esperit

8è Diumenge de Pasqua

l’ascensió del senyor

7è Diumenge de Pasqua

ningú no té un amor més gran

6è Diumenge de Pasqua

jesús, el cep veritable

5è Diumenge de Pasqua

la paràbola del bon pastor

4t Diumenge de Pasqua

jesús s’apareix als apòstols

3r Diumenge de Pasqua

jesús s’apareix als deixebles

2n Diumenge de Pasqua

El sepulcre buit

1r Diumenge de Pasqua

evangelis de quaresma 2024 – any b

jesús és temptat en el desert

Diumenge 18 de febrer

la tranfiguració de Jesús

Diumenge 25 de febrer

la purificació del temple

Diumenge 3 de març

Jesús és la llum del Món

Diumenge 10 de març

El fill de l’home serà glorificat

Diumenge 17 de març

evangelis d’advent 2023 – any b

estigueu alerta, vetlleu

I diumenge d’advent

Aplaneu el camí per al Senyor

II diumenge d’advent

testimoni de joan baptista

III diumenge d’advent

anunciació del naixement

IV diumenge d’advent

evangelis de pàsqua 2023 – any a

el sepulcre buit

Diumenge 9 d’abril

jesús s’apareix als deixebles

Diumenge 16 d’abril

emaús

Diumenge 23 d’abril

la paràbola del bon pastor

Diumenge 30 d’abril

la promesa de l’esperit sant

Diumenge 14 de maig

la ascenció del senyor

Diumenge 21 de maig

evangelis de quaresma 2023 – any a

Les temptacions de jesús

Diumenge 26 de febrer

la transfiguració de jesús

Diumenge 5 de març

Jesús i la samaritana

Diumenge 12 de març

la guarició del cec

Diumenge 19 de març

llàtzer ressuscitat

Diumenge 26 de març